Úvodní stránkaJan Hruška   Jan
Hruška


*  29. 5. 1918
+ 11. 6. 2004


Malíř Jan Hruška se narodil v Lysicích, v malebném městečku na sever od Brna. Vlastně už od mládí se v něm vypěstoval vztah k přírodě, ke krásnu. V každém člověku dřímá nějaký talent a je jenom na okolnostech, které tento talent uvolní a dostane možnost se ukázat v celé své kráse, dovednosti. Takovýmto impulsem byla pro něj okolnost, když přišel o část zahrady, která musela ustoupit výstavbě. Jak sám říkal, každý správný „mužský“ mál mít nějakou zálibu, koníčka. On sáhl, obrazně řečeno, po paletě, barvách a štětcích. Začátek tvorby malíře Jana Hrušky se datuje do roku 1965.
 
Samozřejmě, že první pokusy „něco“ namalovat nebyly žádné „bomby“. Vše, co člověk chce vytvořit, je vlastně i cesta hledání a objevování. Jak o něm řekl ředitel Galerie naivního umění ve slovinském Trebnje: „Jan Hruška se nenarodil, jak to o sobě někteří malíři tvrdí, s paletou, barvami a štětcem“. K jeho konečnému pojetí světa, zachycení pocitů, nálad, vjemů, vzpomínek vedla dlouhá cesta 40 let. Zajímavá je i jeho technika injekční stříkačky a jehly. Postupné nanášení barev, to vše vypadá jako tkaní, či vyšívání drobných miniatur, nebo monumentů a po dlouhých hodinách, dnech vznikne zajímavé, ojedinělé dílko jemných barev, které dovede zklidnit mysl, ukonejšit rozbouřené emoce.


Tak jako v životě, tak i v umělecké tvorbě, byly mezníky:

1968 - První účast na výstavě v brněnském Domě umění
1969 - První výstava v zahraničí, Padova (Itálie)


Následují další samostatné i kolektivní výstavy a významné události doma i v zahraničí:

1979 - Natočen filmový dokument o insitním malíři J. Hruškovi, Československá televize, Bratislava, Slovensko
1980 - První osobní účast na samostatné výstavě v zahraničí, Morges (Švýcarsko)
1981 - První osobní účast na mezinárodním setkání naivních malířů, Trebnje (Slovinsko)
1984 - „Obrázky, kterým tleská celý svět“, dokument, ČT Brno
1991 - Velká samostatná výstava, Caracas (Venezuela)
  - Podpora nadace Engast, pro děti postižené rakovinou.
1997 - Vznik galerie Jana Hrušky, Radnice Brno-Řečkovice
2003 - Udělení „Zlaté medaile za zásluhy“, Brno-Řečkovice  „Hruškovo pojetí a vidění světa si získalo široké spektrum návštěvníků jeho buď samostatných, nebo kolektivních výstav. Snažil se zachytit vzpomínky svého mládí, - senoseč, žně, duha u mlýna, pálení čarodějnic, zážitky ze setkání, návštěv různých států, u indiánů na řece Ventauri, v Amazonii, italské momentky z lagun, nebo chorvatské zátoky. Zachovával si svůj osobitý styl. Ať už se ho snažili zařadit mezi sváteční, nebo nedělní malíře čistého srdce, autodidakty nebo naivisty, ať už bychom se to snažili nazvat jakkoliv. Jeho náměty zachytily život v českých a moravských městech, městečkách, na vsích, takový ten obyčejný, kouzelný život, jaký žil on sám až do svého posledního dne."  
  Ladislav Pukl     Copyright   ©  Ladislav Pukl  2008-2014


Úvodní stránka